Príznaky bolesti hrdla

Typickými príznakmi bolesti hrdla sú:

  • Škriabanie a pálenie v hrdle
  • Začervenanie a opuch sliznice v dutine ústnej
  • Chrapot a bolesti pri hovorení
  • Ťažkosti pri prehľtaní
  • Zväčšené krčné uzliny
  • Pocit sucha v ústnej dutine
  • Bolesť hlavy

Príznaky sa prejavujú s rôznou intenzitou podľa závažnosti ochorenia a podľa pôvodcu ochorenia. Zároveň v počiatočných štádiach ochorenia sú príznaky menšej intenzity a s postupom času sa neliečený stav môže zhoršovať.