Kontakt

Angelini Pharma Slovenská republika s. r. o.
Júnová 33
831 01 Bratislava

tel: +421 2 5920 7320
www.angelini.sk

IČO: 48116351
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri na OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 103647/B

V prípade, že nás chcete kontaktovať alebo nahlásiť podozrenie na nežiaduci účinok lieku, kontaktujte nás na adrese farmakovig@angelini.sk.